Time is TBD | Zvi Bornstein/Herzl

'טיולים בעיירה' - הקפצות לתחילת מסלולי טיול בחנוכה

הכרטיסים לא במבצע

זמן ומיקום

Time is TBD
Zvi Bornstein/Herzl, Yeruham, Israel

פרטי האירוע

ההסעה תצא מירוחם בשעה 07:30 בבוקר ותאסוף נוסעים בתחנת בורנשטיין/ פסל הזהות (לכיוון מרכז העיירה/ מזרח) וליד מלון 'אירוס המדבר'.

לאחר מכן ההסעה תפזר בחניון החולות הצבעוניים, בחניון לילה נחל ימין ובחניון עין יורקעם.

ניתן לעלות להסעה בחניון נחל ימין לטובת השארת רכב פרטי בסוף מסלול עין יורקעם - גב ימין.

.ההסעה חזור תצא בשעה 16:00 מעין יורקעם, תאסוף בחניון החולות הצבעוניים ותפזר במלון אירוס המדבר ובתחנת פסל הזהות

שימו לב! בחזור לא יהיה איסוף מחניון נחל ימין

שיתוף