Time is TBD | מלון אירוס המדבר

שכנות טובה - ביקור והכרות עם כפר רחמה הסמוך לירוחם

מפגש עם סלימה, אישה בדואית, אם לשבעה הנלחמת על שינוי מעמד האישה בכפר רחמה, כפר בדואי בלתי מוכר בפאתי ירוחם. בסיור זה נכיר את אורח החיים הבדואים. את השינויים העוברים על החברה הבדואית ונתוודע אל הבעיות והמצוקות של תושבי ישראל הבדואים, כמו גם אל אישה, יזמית ואמיצה הנלחמת לחולל שינוי כנגד כל הסיכויים
הרישום נסגר
שכנות טובה - ביקור והכרות עם כפר רחמה הסמוך לירוחם

זמן ומיקום

Time is TBD
מלון אירוס המדבר, מלון אירוס המדבר

פרטי האירוע

שעות הסיור הן: 16:00-20:00 

משך הסיור הוא כשעתיים

שיתוף